Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Όρια κάρτας για τις μη επαληθευμένες Wirex καρτες

Ανάλογα με το επίπεδο επαλήθευσης της κάρτας σας, θα έχετε διαφορετικά όρια για διαφορετικές συναλλαγές. Όλες οι κάρτες αρχίζουν ως μη επαληθευμένες. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τα όρια καρτών για μη επαληθευμένες κάρτες. Πληροφορίες σχετικά με τα όρια για τις επαληθευμένες κάρτες είναι διαθέσιμες σε αυτό το άρθρο.

Σημειώστε ότι τα όρια περιλαμβάνουν εξουσιοδοτημένες (εκκρεμείς) και ακυρωμένες συναλλαγές. Όλα τα όρια εφαρμόζονται ανά λογαριασμό και μοιράζονται μεταξύ όλων των καρτών σας σε διαφορετικά νομίσματα. Είναι επίσης μερικές φορές δυνατή η πραγματοποίηση μιας συναλλαγής με τα προαναφερθέντα όρια, ωστόσο, δεν συνιστούμε να το δοκιμάσετε, καθώς μπορεί να προκαλέσει την αναστολή της κάρτας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια έχουν τεθεί από την τράπεζά μας και δεν μπορούν να αλλάξουν από τη Wirex.

┬а

USD

EUR

Λίρα Αγγλίας

Ανταλλαγή νομισμάτων (από BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά 24 ώρες

2

2

2

Ελάχιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

10

50

50

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

2000

2000

2000

Μέγιστη αξία συναλλαγών εφ' όρου ζωής

2000

2000

2000

Εκφόρτωση συναλλαγών (ανταλλαγή σε BTC, με σύνδεση, εκτός σύνδεσης, ATM)

Μέγιστη αξία συναλλαγών / ανά 24 ώρες

800

800

800

Μέγιστη αξία συναλλαγών εφ' όρου ζωής

800

800

800

Αλλαγή νομισμάτων (σε BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Ελάχιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

10

50

50

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

800

800

800

Ηλεκτρονικές συναλλαγές (ePOS) και συναλλαγές εκτός σύνδεσης (POS)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

800

800

800

Συναλλαγές ATM

Αριθμός συναλλαγών ATM* / ανά 24 ώρες

222

Μέγιστη μοναδιαία τιμή ανάληψη απο ΑΤΜ

200

200

160

*Συναλλαγές ATM περιλαμβάνουν έλεγχο του υπολοίπου και αναλήψεις μετρητών.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
43 στους 54 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος