Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Wirex unverified account limits

Depending on your account's┬аverification level, you will have different limits for different transactions. All accounts start as Unverified. Please see the table below for information on card and BTC limits for unverified accounts. Information about limits for verified accounts is available in this article.

Please note the limits include authorised (pending) and cancelled transactions. All limits are applied per account and shared between all your cards in different currencies.┬а

┬а

USD

EUR

Λίρα Αγγλίας

Ανταλλαγή νομισμάτων (από BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά 24 ώρες

2

2

2

Ελάχιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

1

1

1

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

2000

2000

2000

Μέγιστη αξία συναλλαγών εφ' όρου ζωής

2000

2000

2000

Εκφόρτωση συναλλαγών (ανταλλαγή σε BTC, με σύνδεση, εκτός σύνδεσης, ATM)

Μέγιστη αξία συναλλαγών / ανά 24 ώρες

800

800

800

Μέγιστη αξία συναλλαγών εφ' όρου ζωής

800

800

800

Αλλαγή νομισμάτων (σε BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Ελάχιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

1

1

1

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

800

800

800

Ηλεκτρονικές συναλλαγές (ePOS) και συναλλαγές εκτός σύνδεσης (POS)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Μέγιστη μοναδιαία αξία συναλλαγής

800

800

800

Συναλλαγές ATM

Αριθμός συναλλαγών ATM* / ανά 24 ώρες

222

Μέγιστη μοναδιαία τιμή ανάληψη απο ΑΤΜ

200

200

160

*ATM transactions include balance check and cash withdrawals.┬а

┬а

On-chain

Off-chain

BTC transactions

Number of BTC transactions / per 24 hours

Χωρίς όριο

Χωρίς όριο

Minimum single BTC transaction value

0.001

Χωρίς όριο

Maximum single BTC transaction value

1

Χωρίς όριο

Maximum BTC transactions value / per 24 hours

1

Χωρίς όριο

Maximum lifetime BTC transactions value

Χωρίς όριο

Χωρίς όριο


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
169 στους 221 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος