Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Wirex unverified card limits

Depending on your card's verification level, you will have different limits for different transactions. All cards start as Unverified. Please see the table below for information on card limits for unverified cards. Information about limits for verified cards is available in this article.

Please note the limits include authorised (pending) and cancelled transactions. All limits are applied per account and shared between all your cards in different currencies. It is also sometimes possible to make a transaction above mentioned limits, however, we do not recommend to try this as it may cause your card's suspension.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια έχουν τεθεί από την τράπεζά μας και δεν μπορούν να αλλάξουν από τη Wirex.

NOTICE:┬аDue to a change in European Union Regulation 648/2012, known as the 4th Money Laundering Directive, your unverified Wirex account will have the following limits as of 26th June:

  • Cards can not be loaded with more than 250 (USD/EUR/GBP) at any one time.
  • Cards can not be used to withdraw or pay more than 100 (USD/EUR/GBP) at any one time.

Until 26th June, the following limits are applied:

┬а

USD

EUR

Λίρα Αγγλίας

Exchange currencies (from BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

2

2

2

Minimum single transaction value

10

50

50

Maximum single transaction value

2000

2000

2000

Maximum lifetime transactions value

2000

2000

2000

Unload transactions (exchange to BTC, online, offline, ATM)

Maximum transactions value / per 24 hours

800

800

800

Maximum lifetime transactions value

800

800

800

Exchange currencies (to BTC)

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Minimum single transaction value

25

25

25

Maximum single transaction value

800

800

800

Online (ePOS) transactions

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

555

Number of transactions / per week

101010

Number of transactions / per month

202020

Number of transactions / per year

180180180

Minimum single transaction value

0.010.010.01

Maximum single transaction value

800

800

800

Offline (POS) transactions

Αριθμός συναλλαγών / ανά ημέρα

Χωρίς όριο

Maximum single transaction value

800

800

800

ATM transactions

Number of ATM transactions* / per 24 hours

222

Maximum single ATM withdrawal value

200

200

160

*ATM transactions include balance check and cash withdrawals.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
15 στους 18 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος