Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Χρεώσεις της κάρτας Wirex

Η Wirex δεν σας χρεώνει καθόλου για τυχόν δαπάνες συναλλαγών στην Wirex κάρτα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση της κάρτας από την εκδότρια τράπεζα ή\και τη Visa:

┬а

Δολλάριο ΗΠΑ

Ευρώ

GBP

Συναλλαγές Αγορών (POS/ePOS)

Χωρίς χρέωση

Χωρίς χρέωση

Χωρίς χρέωση

Εγχώρια συναλλαγή ATM

2,50

2,25

1,75

Διεθνής συναλλαγή ATM

3,50

2,75

2,25

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα

3%

3%

3%

Μηνιαία υπηρεσία καρτών

1,00

1,00

1,00

Χρέωση Αδράνειας

Χωρίς χρέωση

Χωρίς χρέωση

Χωρίς χρέωση

Αλλαγή ΡΙΝ

1,00

0,80

0,60

Φόρτωση κάρτας τρίτου μέρους (π.χ. PayPal)

1.99%

1.99%

1.99%

Σχόλια:

  • Εγχώρια συναλλαγή ATM - Αναλήψεις απο ATM στο νόμισμα της κάρτας σας.
  • Διεθνής Συναλλαγή ATM - Αναλήψεις ATM σε οποιοδήποτε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα που έχει ορίσει η κάρτα σας.
  • Συναλλαγή σε ξένο νόμισμα - οποιαδήποτε συναλλαγή σε οποιοδήποτε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα που έχει ορίσει η κάρτα σας.
  • Η μηνιαία χρέωση υπηρεσιών κάρτας αφαιρείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητά σας. Εάν δεν προσθέσετε τα χρήματα στην κάρτα σας και το υπόλοιπο παραμένει ανεπαρκές για 3 συνεχόμενους μήνες, η κάρτα μπορεί να κλείσει κατά την κρίση της τράπεζάς μας.
  • Οι λογαριασμοί καρτών μη ενεργών λογαριασμών ορίζονται ως κάρτες με μηδενικό υπόλοιπο για τρεις ή περισσότερους διαδοχικούς μήνες.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
28 στους 31 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος