Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Wirex fees

Wirex card usage fees:

┬а

Δολλάριο ΗΠΑ

Ευρώ

GBP

Send/Receive Bitcoins*

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Purchase (POS/ePOS) transaction

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Domestic ATM transaction

2,50

2,25

1,75

International ATM transaction

3,50

2,75

2,25

Foreign Currency transaction**

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Μηνιαία υπηρεσία καρτών

1,00

1,00

1,00

Χρέωση αδράνειας

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Αλλαγή ΡΙΝ

1,00

0,80

0,60

Φόρτωση κάρτας τρίτου μέρους (π.χ. PayPal)

1.99%

1.99%

1.99%

Σχόλια:

  • Domestic ATM transaction - ATM withdrawals in your card's set currency.
  • International ATM transaction - ATM withdrawals in any currency that is different from your card's set currency.
  • Foreign Currency transaction - any transactions in any currency that is different from your card's set currency.
  • Η μηνιαία χρέωση υπηρεσιών κάρτας αφαιρείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητά σας. Mind if you do not add the funds to your card and the balance remains insufficient for 3 consecutive months, the card can be closed.
  • Οι λογαριασμοί καρτών μη ενεργών λογαριασμών ορίζονται ως κάρτες με μηδενικό υπόλοιπο για τρεις ή περισσότερους διαδοχικούς μήνες.

*Any bitcoin transaction includes small blockchain fee. You can read more about it in What is the blockchain fee article.
**Currencies are converted at a wholesale rate.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
117 στους 144 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος