Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Συγκριτικός πίνακας τύπου καρτών Wirex

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι καρτών Wirex: ταυτοποιημένη και μη ταυτοποιημένη άυλη κάρτα και ταυτοποιημένη και μη ταυτοποιημένη πλαστική κάρτα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτοποίηση και τα οφέλη της, διαβάστε το άρθρο μας Πώς και γιατί να ταυτοποιήσετε τη χρεωστική κάρτα της Wirex. Μπορείτε να δείτε τις βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των τεσσάρων καρτών στον παρακάτω πίνακα.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα όρια κάθε κάρτας μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο άρθρο: Όρια κάρτας της Wirex.

┬а

Μη ταυτοποιημένη

άυλη κάρτα

Ταυτοποιημένη

άυλη κάρτα

Μη ταυτοποιημένη

πλαστική κάρτα

Ταυτοποιημένη

πλαστική κάρτα

Φυσική κάρτα

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Visa ή MasterCard*

Visa

Visa

MasterCard

MasterCard

Έχει ΡΙΝ

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Μπορεί να ταυτοποιηθεί

Ναι

-

Ναι

-

Μπορεί να αναβαθμιστεί σε πλαστική κάρτα**

Ναι

Ναι

-

-

Πληρωμές online (ePOS)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Πληρωμές offline (POS)

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Προσθήκη χρημάτων από Wirex λογαριασμό Bitcoin

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Προσθήκη χρημάτων μέσω της Ταχείας Τραπεζικής Μεταφοράς

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Προσθήκη χρημάτων από λογαριασμό PayPal***

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Αναλήψεις από ΑΤΜ

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όριο καθολικής φόρτισης

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ημερήσιο όριο φόρτισης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όριο πληρωμών (POS/ePOS)

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όριο ανάληψης από ΑΤΜ στο διηνεκές

-

-

Ναι

Όχι

Ημερήσιο όριο ανάληψης από ΑΤΜ

-

-

Ναι

Ναι

Όριο ανάληψης από ΑΤΜ ανά συναλλαγή

-

-

Ναι

Ναι

*Όλες οι κάρτες που παραγγέλθηκαν πριν από την 22α Δεκεμβρίου 2015 είναι Visa (τόσο οι άυλες όσο και οι πλαστικές κάρτες).
Όλες οι κάρτες που παραγγέλθηκαν στην περίοδο από 22 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2016 είναι MasterCard (τόσο οι άυλες όσο και οι πλαστικές κάρτες).
Όλες οι κάρτες που παραγγέλθηκαν από τις 10 Φεβρουαρίου και μετά είναι Visa για τις άυλες και MasterCard για τις πλαστικές κάρτες.
**Όλες οι κάρτες αναβαθμίστηκαν σε MasterCard.
***Μη διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
7 στους 9 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος