Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Φραγή και κατάργηση φραγής σε άυλες κάρτες

Αν υποπτεύεστε ότι έχει διακυβευτεί η ασφάλεια της άυλης κάρτας Wirex σας, μπορείτε να θέσετε φραγή σε αυτήν. Θα είναι αδύνατη η πραγματοποίηση πληρωμών με αυτήν μέχρι να καταργήσετε την φραγή.

Μπορείτε επίσης να επανεκδώσετε μια κάρτα: η τρέχουσα κάρτα σας και ο συσχετισμένος λογαριασμός συναλλάγματός της θα απενεργοποιηθούν. Το υπόλοιπο χρημάτων σας θα μεταφερθεί σε μια νέα κάρτα (και στον συσχετισμένο λογαριασμό συναλλάγματός της). Η νέα κάρτα θα ενεργοποιηθεί μόλις εκδοθεί. Δεν απαιτείται πρόσθετη ενεργοποίηση.

Για φραγή και κατάργηση της φραγής σε άυλη κάρτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στην εφαρμογή Ιστού Wirex

  1. Στον Πίνακα, κάντε κλικ σε οποιονδήποτε λογαριασμό που διαθέτει συσχετισμένη άυλη κάρτα, Στοιχεία άυλης κάρτας. Θα ανοίξει η οθόνη Άυλη κάρτα
  2. Κάντε κλικ στη Φραγή κάρτας. Επιβεβαιώστε τη φραγή.
  3. Μπορείτε να καταργήσετε τη φραγή της κάρτας σας ανά πάσα στιγμή. Η κάρτα θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

Στην εφαρμογή Wirex για iOS και Android

  1. Στον Πίνακα, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξτε την κατάλληλη κάρτα.
  2. Αγγίξτε την εικόνα κάρτας για να ανοίξει η οθόνη Κάρτα.
  3. Αγγίξτε το όνομα κάρτας. Αν είναι ενεργοποιημένη μια από τις ρυθμίσεις «Κωδικός PIN», «Κωδικός» ή «Touch ID», θα σας ζητηθεί να τον εισαγάγετε. Αν δεν έχετε ορίσει κωδικό PIN, κωδικό ή το Touch ID, θα ανοίξει η οθόνη Στοιχεία κάρτας, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κάρτας. 
  4. Αγγίξτε Φραγή κάρτας. Επιβεβαιώστε τη φραγή.
  5. Μπορείτε να καταργήσετε τη φραγή της κάρτας σας ανά πάσα στιγμή. Η κάρτα θα ενεργοποιηθεί αμέσως.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
19 στους 23 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος