Κέντρο Βοήθειας

Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Όρια για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων στο Wirex

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα όρια που υπάρχουν στο Wirex για σχετιζόμενες με κρυπτονομίσματα διεργασίες προσθήκης κεφαλαίων στον λογαριασμό κρυπτονομισμάτων σας στο Wirex από εξωτερικά πορτοφόλια και αποστολής κεφαλαίων από τον λογαριασμό σας στο Wirex σε εξωτερικούς λογαριασμούς. Αυτά τα όρια ισχύουν επίσης για συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων.

Όρια λογαριασμών bitcoin

Συναλλαγή Ελάχιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ημερήσιο όριο
Εκτός αλυσίδας 0,00001 5 10
Εντός αλυσίδας 0,00005 5 10
Ανταλλαγή (επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα→ fiat,
κρυπτονόμισμα→ κρυπτονόμισμα*
0,001 2 10
Ανταλλαγή (μη επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα→ κρυπτονόμισμα*
0,001 2 2
Ανταλλαγή:
fiat → κρυπτονόμισμα
απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (ΕΤ2Π)   0,3  

* Για ανταλλαγές κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα, το όριο ισχύει για το νόμισμα απότο οποίο πραγματοποιείται μετατροπή.

Όρια λογαριασμών litecoin

Συναλλαγή Ελάχιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ημερήσιο όριο
Εκτός αλυσίδας 0,0001 300 600
Εντός αλυσίδας 0,005 300 600
Ανταλλαγή (επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα → fiat,
κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα*
0,01 130 600
Ανταλλαγή (μη επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα*
0,01 130 130
Ανταλλαγή:
fiat → κρυπτονόμισμα
απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (ΕΤ2Π)   20  

* Για ανταλλαγές κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα, το όριο ισχύει για το νόμισμα απότο οποίο πραγματοποιείται μετατροπή.

Όρια λογαριασμών ripple

Συναλλαγή Ελάχιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ημερήσιο όριο
Εκτός αλυσίδας 1 60.000 125.000
Εντός αλυσίδας 1 19.950 125.000
Ανταλλαγή (επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα → fiat,
κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα*
1 25.000 125.000
Ανταλλαγή (μη επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα*
1 25.000 25.000
Ανταλλαγή:
fiat → κρυπτονόμισμα
απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (ΕΤ2Π)   4.000  

* Για ανταλλαγές κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα, το όριο ισχύει για το νόμισμα απότο οποίο πραγματοποιείται μετατροπή.

Όρια λογαριασμών ethereum

Συναλλαγή Ελάχιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ποσό
συναλλαγής
Μέγιστο
ημερήσιο όριο
Εκτός αλυσίδας 0,001 75 150
Εντός αλυσίδας 0,001 75 150
Ανταλλαγή (επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα→ fiat,
κρυπτονόμισμα→ κρυπτονόμισμα*
0,001 30 150
Ανταλλαγή (μη επαληθευμένο προφίλ):
κρυπτονόμισμα→ κρυπτονόμισμα*
0,001 30 30
Ανταλλαγή:
fiat → κρυπτονόμισμα
απεριόριστα απεριόριστα απεριόριστα
Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (ΕΤ2Π)   4  

* Για ανταλλαγές κρυπτονόμισμα → κρυπτονόμισμα, το όριο ισχύει για το νόμισμα απότο οποίο πραγματοποιείται μετατροπή.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
32 στους 55 το βρήκαν χρήσιμο

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος