Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Bakit ako siningil nang higit pa sa gas station?

Karaniwang masisingil nang higit pa sa gas station at matanggap ang balanse sa ibang petsa.

Kapag sinubukan mong magsagawa ng pagbabayad sa gas station, ang halagang awtorisado sa iyong card ay magiging higit pa kaysa sa halaga ng iyong resibo. Kasali rito ang tolerance fee upang maiwasan ang mga negatibong balanse sa iyong card.

Kung ang naisaayos na halaga ay mas mababa sa awtorisasyon, ang kanya-kanyang halaga ay ire-reverse sa iyong card sa loob ng 14 araw.

Halimbawa, ang awtorisasyon ay kinuha ng $100 at pinuno mo ang iyong sasakyan ng $60. Ang natitirang $40 (minus sa posibleng bayad) ay ire-reverse sa iyong account.

Ito ay saklaw sa seksyon ng Visa cardholder na kasunduan:

4.5 Dahil sa seguridad, ang mga Merchant na tatanggapin ang iyong Card ay kinakailangang humingi ng awtorisasyon mula sa amin para sa lahat ng transaksyon. May ilang mga pangyayari kung saan maaaring hilingin sa iyo ng Merchants na magkaroon ng isang Available na Balanse na mas mataas kaysa sa halaga ng mga Transaksyon na iyong nais na gawin; gayunpaman, ikaw ay sisingilin para sa mga aktwal at huling halaga ng mga transaksyon na ginawa mo. Hiniling ito ng Merchants dahil sa kailangan nilang ma-access ang mga karagdagang pondo kaysa sa una mong binalak na gastusin.

Ito ay maaaring mangyari hindi lamang sa gas station kundi pati na rin sa mga restaurant (hanggang sa 20% + sa iyong mga bayarin), mga hotel, rental service car at mga katulad, tulad ng mga merchants ay hindi maaaring eksakto na mahulaan kung magkano ang iyong huling bill.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
20 sa 22 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling