Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Personal na impormasyon

Your Profile information includes your Personal Information (full name, date of birth) and Contact Information (email address, mobile phone number and billing address).

We suggest you fill in your profile information immediately upon account registration so you can proceed to Wirex card order and account verification.

Your profile information will be used for your account verification. Please find some tips below:

  • Pangalan. Ipasok ang iyong tunay na buong pangalan at apelyido tulad ng sa iyong passport/ID card. Hindi kami nagbibigay ng serbisyo para sa mga gumagamit na may mga pekeng impormasyon.
  • Petsa Ng Kapanganakan. Ilagay ang iyong petsa ng kapanganakan tulad ng sa iyong passport/ID card. Mangyaring tandaan na hindi kami nagbibigay ng serbisyo para sa underaged na mga gumagamit (18 na taong gulang).
  • Billing Address. Billing address should be a physical address in a supported country. Kung ipinasok mo ang mga pekeng impormasyon, isang address sa hindi suportadong mga bansa o isang P.O. Box, ang iyong account ay maaaring ma-block ng bangko.

Narito kung paano i-edit ang iyong impormasyon sa website:

  • I-click ang iyong pangalan sa kanang-itaas na sulok > Profile.
  • Ang personal na impormasyon ay matatagpuan sa ilalim ng Info na seksyon, habang nag Contact na impormasyon ay matatagpuan sa ilalim ng Settings na seksyon.

Narito kung paano i-edit ang iyong impormasyon sa Wirex mobile app:

  • Buksan ang Settings > i-navigate ito saProfile.
  • I-tap angEdit na icon at i-update ang kinakailangang mga field.
  • Kapag natapos na ang pag-edit, i-tap ang Save.

TANDAAN: Ang aming mga platform ay hindi sumusuporta sa anumang mga espesyal na character (tulad ng !@#$%^&*, mga titik na may tuldik at magkatulad).

Once your account is verified, you cannot make changes to your profile. Kung kailangan mong i-update ang kahit anong impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa Wirex support team. Maging handa sa pagbigay ng supporting documents tulad ng isang kopya ng iyong pasaporte o iba pang mga dokumento na magkatulad.

Dahil sa mga dahilan ng seguridad, ang iyong mobile phone at email address ay hindi magbabago mula sa iyong Wirex app. Kung nais mong i-update ang impormasyong ito, mangyaring kontakin ang Wirex support team.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
8 sa 21 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling