Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

FAQ: Oktubre 15, 2017 at mga pagbabago sa listahan ng mga sinusuportahang bansa

Naghanda ang Wirex ng maikling FAQ tungkol sa mga pagbabagong makakaapekto sa aming user sa labas ng Europe at kung ano ang mangyayari sa Oktubre 15.

Q. Will my Wirex card stop working after Oct 15?
A.┬аYour card will only stop working after October 15 if the following applies:

  • Nasa labas ng Europe ang iyong tinitirhang bansa

T. Gagana pa ba ang aking Wirex card hanggang Oktubre 15 sa labas ng Europe?
S. Oo, gagana ang lahat ng kasalukuyang Wirex card hanggang Oktubre 15 anuman ang rehiyon, kabilang ang mga palitan at pagbabayad.

T. Ano ang mangyayari sa mga pondo ko sa aking (mga) Wirex card sa Oktubre 15?
S. Huwag kang mag-alala, mananatiling ligtas ang iyong mga pondo. Kung hindi na gumana ang iyong card pagsapit ng Oktubre 15, awtomatikong malilipat ang mga pondo mo sa iyong Wirex BTC wallet.
Ipapaalam namin sa iyo kapag naging available na ang mga bago naming Contactless Card. Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mgapag-preregister nang sa gayon ay maihanda namin ang pagpapadala sa iyo ng bagong card.

T. Gagana pa rin ba ang aking Wirex BTC wallet mula Oktubre 15?
S. Gagana pa rin ang iyong BTC wallet at maaari mong patuloy na gamitin ang feature na ito.

T. T. Gusto ko ng bagong Wirex Card. Maaari ba akong bumili nito ngayon?
S. Pansamantala naming itinigil ang mga pag-order ng card habang lumilipat kami sa mga bago naming contactless card. Tinatapos namin ang mga detalye (bagong disenyo, pagsubok ng mga bagong feature, at integrasyon) kasama ang bago naming provider ng card at gagawa kami ng anunsyo sa lalong madaling panahon. Dahil sa malaking pag-upgrade na ito, hindi kami makakapagbigay ng anumang bagong card (kabilang ang mga pamalit na card para sa nawala, nasira o nanakaw).

T. Kwalipikado ba akong makakuha ng pamalit na card (bagong contactless card)? Awtomatiko ba ninyo itong ipapadala?
S.
Magiging kwalipikado ang lahat ng aming kasalukuyang customer na mag-upgrade sa mga bago naming contactless card. Para sa higit na pag-iingat, at para maiwasang matanggap ng ibang tao ang card mo na naka-link sa iyong Wirex account - hinihiling naming mag-preregister ka.

T. Ano ang mangyayari pagkatapos kong mag-preregister para sa bagong contactless card?
S. Ipapaalam namin sa iyo kapag naging available na ang mga bagong card. Matatanggap mo ang mga detalye tungkol sa order ng card nang mas maaga kaysa sa iba. Pakitingnan ang iyong mga email para hindi ito mapalampas.

T. Maaari ko bang kanselahin ang pag-preregister?
S. Oo, maaari mong kanselahin ang pag-preregister maliban kung magpapatuloy ka sa pag-order ng card.

T. Kailan magiging available ang bagong contactless na Wirex card? Mayroon bang anumang iba pang detalye?
S. Inaayos pa namin ang iba pang problema para matiyak na makukuha mo ang pinakamagandang karanasan hangga't maaari. Pangunahin sa aming priyoridad ang seguridad, integrasyon, at madaling paggamit. Nasa huling buwan na kami ng pagsubok kasama ang bago naming tagapagbigay ng card at malapit na kaming gumawa ng opisyal na anunsyo. Manatiling nakasubaybay para sa kumpletong detalye sa petsa ng release, presyo, mga limitasyon at bayarin.

T. Nakatira ako sa Europe, pero madalas akong bumiyahe sa labas ng Europe. Maaari ko bang i-top up ang mga kasalukuyan kong Wirex card para magamit pagkalipas ng Oktubre 15?
S. Oo, makakasiguro kang patuloy mong magagamit ang iyong card. Kung inirehistro mo ang iyong tinitirhang bansa sa Europe, hindi ka maaapektuhan ng pagbabago.
Halimbawa, kung nakatira ka sa France (at nagrehistro ka bilang isang residente ng France), patuloy mong magagamit ang iyong card kapag pumunta ka ng Japan bago sumapit ang at/o pagkalipas ng Oktubre 15.

T. Anong mga bansa ang kabilang sa "Europe"?
S. Makikita sa ibaba ang kumpletong listahan ng mga sinusuportahan naming bansa sa rehiyon ng Europe:

Andorra

Austria

Belgium

Bulgaria

Canary Islands

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Gibraltar

Greece

Greenland

Guernsey

Hungary

Iceland

Ireland

Isle of Man

Israel

Italy

Jersey

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Monaco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal at Madeira

Romania

San Marino

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Vatican City

Kung mayroon kang anumang karagdagang tanong, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming team ng suporta.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
124 sa 153 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling