Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Kinakailangan ang Pag-verify ng Pagkakakilanlan Pagkatapos ng Abiso sa ‘Potensyal na Panloloko’

Q: May nakita akong isang mensahe ng error tungkol sa “potensyal na panloloko” sa aking account. Ano ang gagawin ko?

 

Ang mga transaksyon sa aming system na mukhang kakaiba ay maaaring sanhi ng ‘potensyal na panloloko’ kung minsan.

Maaari itong mangyari kapag nakatanggap ka ng hindi karaniwang halaga ng pera batay sa iyong history ng account, o kapag nakatanggap ka mula sa isang pinagmulang hindi kilala ng aming system.

Karaniwang pamamaraan ito na nakakatulong sa aming paigtingin ang seguridad ng mga pondo ng customer namin at protektahan ang kumpanya mula sa kawalan ng katiyakan sa pagkontrol sa hinaharap.

Maaaring kailanganin namin mula sa iyo ang ilang karagdagang dokumento sa pag-verify o maaari naming i-set muli ang account sa normal sa pamamagitan ng ilang detalye tungkol sa iyong transaksyon.

Pakitandaan: Magpapatuloy sa pagtakbo ang mga operasyon ng paglilipat at pagdedeposito na BTC kahit na na-trigger ng iyong bank account o debit card ang abiso ng ‘potensyal na panloloko’ sa aming system.

Hanggang sa maaari na naming i-set muli ang iyong account, ipagbabawal ang mga operasyon ng bank account o debit card, depende sa mensaheng nakita mo sa app.

Makipag-ugnayan sa suporta sa pamamagitan ng napakaikling paglalarawan ng transaksyong naka-trigger sa ‘potensyal na panloloko’ na mensahe. Pagkatapos ay ipapaalam namin sa iyo kung kinakailangan namin ng anumang iba pang impormasyon gaya ng:

  • Patunay ng pagkakakilanlan o address
  • Impormasyon tungkol sa sinumang nagpadala ng transaksyon sa iyong account

Ang feature na proteksyon sa panloloko na ito sa aming system ay nakakatulong tiyaking protektado ang mga account ng customer mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan o pinansyal na panloloko. Ito ang dahilan kung bakit namin maaaring kailanganin ang karagdagang pag-verify ng mga dokumento dahil gusto naming tiyaking ikaw ang gumawa ng transaksyon. Salamat sa iyong pag-unawa.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
2 sa 5 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling