Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Ano ang gagawin kung ang iyong Wirex card ay nawala or ninakaw?

Huwag mataranta. Kung may suspetsa ka na ang iyong Wirex card ay nawala o ninakaw, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga hindi awtorisadong transaksyon.

Balikan ang iyong mga hakbang
Kailan ang huling beses na naaalala mong ginamit ang iyong Wirex card? Sa cafe? Sa loob ng kotse? Sa sala habang namimili online? Ibinigay sa iyong mga anak upang makabili ng bagong app sa kanilang smartphone? Subukang balikan ang iyong mga hakbang, maaari mong mahanap ang mga ito.
Kung hindi mo pa rin nahanap ang card, maging kalmado at magpatuloy. Kumilos nang mabilis upang maprotektahan ang iyong mga pondo.

I-block kaagad ang iyong card
Huwag mag-atubiling i-block ang iyong card. Gamitin Wirex app o website upang i-block ang iyong nawala/ninakaw na Wirex card anumang oras.
Paano i-block ang Wirex cards:

Kung hindi mo ma-access ang Wirex app o ang website, pakitawag ang Wirex support team at ibigay ang iyong pangalan, email address at currency ng card. Kung nakita mo ang nawawalang card, maaari mong i-unblock ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Wirex support team.

Gusto mong gamitin ang iyong natitirang balanse sa nawawalang card bago dumating ang kapalit na card? Bagama't inirerekomenda namin na i-block ang card agad, pwede mong isalin ang iyong pera mula sa iyong card patungo sa iyong bitcoin account bago ito i-block.

Bigyang-pansin ang iyong mga transaksyon
Tingnan mabuti ang mga record ng iyong transaksyon, na makikita sa Wirex app at/o online. Mangayring kontakin ang Wirex support team sa lalong madaling panahon kung makikita mo ang anumang di-awtorisadong mga transaksyon.

Humingi ng kapalit na card
Para humingi ng kapalit sa iyong nawawalang Wirex card, tawagin ang Wirex support team at ibigay ang iyong delivery address, phone number at tipo ng delivery. Ang pagpapalit ay magkakaroon ng karagdagang singil. Ang mga natitirang mga pondo ay awtomatikong ililipat mula sa iyong lumang card papunta sa bagong kapalit na card.
Kung inirehistro mo ang nawala/ninakaw na Wirex card sa anumang payment services, tiyaking i-update ang impormasyon ng bagong card kapag natanggap mo ang bagong card.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
11 sa 12 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling