Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Maaari ba akong pumili ng pangalan na i-e-emboss sa card?

Hindi, ang Pangalan Sa Card ay ang iyong magiging Una at Huling Pangalan ayon sa impormasyon na ipinadala sa iyong Profile na Impormasyon na pahina.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
2 sa 2 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling