Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Paano at bakit kailangan i-verify ang Wix account?

Ipapaliwanag ng artikulong ito ang mga sumusunod:

 1. Paano i-verify ang iyong Wirex account
 2. Ang mga dokumentong kailangan mo upang makumpleto ang proseso ng pag-verify sa Wirex

Ang pag-verify ay pagkumpirma sa iyong Personal na Impormasyon at Tinitirhang Address. Kailangan mong i-verify ang iyong account kung gusto mong magamit ang mga feature na USD/EUR/GBP ng aming account kabilang ang access sa Wirex card at kakayahang magpatakbo sa aming Palitan.

TANDAAN: Sa ilang sitwasyon, kinakailangan mong i-verify ang iyong account alinsunod sa hinihingi ng Fraud&Risk team.

Mga Dokumento

Kinakailangan mong mag-upload ng dalawang magkaibang dokumento - isang Proof of Identity (POI) at Proof of Residence/Address (POA). Dapat ay tumugma ang parehong dokumento na POI at POA sa ibinigay mong Personal na Impormasyon at impormasyon tungkol sa Tinitirhang Address sa pag-apply para sa Wirex account.

Tinatanggap namin ang mga dokumentong may format na .JPG, .JPEG, at .PNG.

Dapat isang valid na dokumentong ibinigay ng gobyerno ang Proof of Identity (POI). Dapat nakasaad dito ang:

 • iyong buong pangalan
 • petsa ng kapanganakan (DOB)
 • iyong larawan
 • petsa ng pag-expire at pagkakaroon ng bisa

Tinatanggap ang mga may mataas na kalidad na larawan ng mga sumusunod na valid na dokumento (pumili ng isa sa listahan sa ibaba):

  • isang valid na passport na ibinigay ng gobyerno (ang pahinang may MRZ code lang);
  • isang valid na identity card na ibinigay ng gobyerno (magkabilaan);
  • isang valid na driver's license na ibinigay ng gobyerno (magkabilaan);
  • para sa mga dayuhang hindi residente: isang permit sa pagtatrabaho, isang card ng residente, o anumang iba pang dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng host na bansa.

Ang katibayan ng address (Proof of Address o POA) ay dapat na may petsang hindi lalampas sa nakalipas na 3 buwan. Dapat nakasaad dito ang iyong buong pangalan, tinitirhang address, at petsa ng pag-isyu.

Tinatanggap ang mga na-scan na larawan ng mga sumusunod na dokumento (pumili ng isa sa listahan sa ibaba):

   • isang bill para sa nagamit na mga utility sa address ng iyong tahanan (bill sa tubig, bill sa Internet, bill sa kuryente, o anumang iba pang bill sa utility). NB!  Hindi tinatanggap ang mga bill sa mobile phone;
   • isang bank statement na may stamp ng banker (nagpapakita dapat ng ilang aktibidad sa transaksyon). NB! Hindi tinatanggap ang mga online na statement;
   • isang council tax bill na may petsang nasa loob ng nakalipas na 12 buwan;
   • isang liham na ibinigay ng gobyerno na nauugnay sa mga benepisyo sa buwis atbp.

Nasa wikang English dapat ang mga dokumento mo o kaya ay may nakalakip na na-certify na pagsasalin dito.

Paano mag-upload

Upang ma-verify ang iyong Wirex account, sundin ang mga hakbang na ito:

    1. Mag-log in sa iyong Wirex account.
    2. Mag-navigate patungo sa seksyong Magsimula sa kaliwa → i-click ang Magpa-verify ngayon. O kaya, maaari kang mag-click sa iyong pangalan sa kanang sulok sa itaas → Profile → I-verify ang aking Profile.

     Mahalaga: pakitiyak na ang impormasyon sa iyong Profile ay kapareho ng impormasyong nilalaman ng mga legal na dokumentong isusumite mo para sa pag-verify.

    3. Kung hindi pa nave-verify ang numero ng iyong telepono, paki-verify ito: sa seksyong Numero ng telepono ng window ng Profile, ipasok ang numero ng iyong telepono at i- click ang I-verify ang telepono ko. Makukuha mo ang verification code sa SMS. Sa field na lalabas, ilagay ang verification code mula sa SMS at i-click ang Isumite. Kung tama ang code, matagumpay na mave-verify ang iyong numero ng telepono.
    4. Punan ang seksyong Address sa pagsingil. Ang impormasyon dito ay dapat na tumutugma sa isinumiteng POA na dokumento.
    5. Sa seksyong I-verify ang iyong pagkakakilanlan, piliin ang uri ng POI na dokumento at i-upload ito. Maaari ka ring kumuha ng litrato ng dokumento sa iyong mobile phone. I-click ang Kumpirmahin. Kapag isinusumite ang POI mula sa isang mobile phone, mapo-prompt ka na kumuha ng selfie. Ive-verify ito ng system sa pamamagitan ng pagkumpara ng litrato sa iyong dokumento.
    6. Sa seksyong Katibayan ng address, piliin ang uri ng iyong dokumento sa drop-down na listahan at i-upload. I-click ang Isumite.

     Tandaan: ang laki ng bawat na-upload na file ay hindi dapat lumampas sa 10 MB.
      
    7. Makikita mo ang pagkumpirma ng pagsusumite. Nangangahulugan itong matagumpay na naipadala ang mga dokumento para sa pagpoproseso.

Tandaan: kung hindi aktibo ang button na Isumite, ang ilan sa field ay naglalaman ng hindi naaangkop na impormasyon, pinunan sa maling format, o lumalagpas sa 10 MB ang laki ng file na sinusubukan mong i-upload.

Ang pag-verify ay karaniwang inaabot nang hanggang 10 araw ng trabaho. Kapag na-verify (o tinanggihan) na ang mga dokumento, makakakuha ka ng notification sa email.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
382 sa 596 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling