Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Ang listahan ng mga suportadong mga bansa para sa Wirex debit card na pagpapalabas at paghahatid

Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga suportadong mga bansa para sa pagpapalabas at paghahatid Wirex card ay limitado. Kung hindi mo mahanap ang iyong bansa sa listahan ng mga suportadong bansa sa ibaba, ito'y nangangahulugan na hindi namin magagawang mag-isyu at maghatid sa iyong bansa (sa parehong virtual at plastic card). Ang limitasyon na ito ay karaniwang sanhi ng pinansiyal na regulasyon at patakaran sa bitcoin ng isang bansa. Nakikipagtulungan kami sa mga kasaping stakeholder upang alisin ang mga limitasyon.

NOTE: The list of supported countries is temporarily limited to the European region.

Andorra

Austria

Belgium

Bulgaria

Canary Islands

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Gibraltar

Greece

Greenland

Guernsey

Hungary

Iceland

Ireland

Isle of Man

Israel

Italy

Jersey

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Monaco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal & Madeira

Romania

San Marino

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

Vatican City


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
341 sa 851 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling