Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Wirex fees

Wirex card usage fees:

┬а

USD

EUR

GBP

Send/Receive Bitcoins*

Libre

Libre

Libre

Purchase (POS/ePOS) transaction

Libre

Libre

Libre

Domestic ATM transaction

2.50

2.25

1.75

International ATM transaction

3.50

2.75

2.25

Foreign Currency transaction**

Libre

Libre

Libre

Buwanang serbisyo ng card

1.00

1.00

1.00

Bayad sa walang aktibidad

Libre

Libre

Libre

Pin change

1.00

0.80

0.60

3-rd party card load (halimbawa PayPal)

1.99%

1.99%

1.99%

Komento:

  • Domestic ATM transaction - ATM withdrawals in your card's set currency.
  • International ATM transaction - ATM withdrawals in any currency that is different from your card's set currency.
  • Foreign Currency transaction - any transactions in any currency that is different from your card's set currency.
  • Ang buwanang bayad sa serbisyo ng card ay ibabawas sa pagbabalewala sa iyong aktibidad. Mind if you do not add the funds to your card and the balance remains insufficient for 3 consecutive months, the card can be closed.
  • Hindi aktibo na card account ay tinukoy bilang mga card na may mga zero na balanse para sa tatlo o higit pang magkakasunod na buwan.

*Any bitcoin transaction includes small blockchain fee. You can read more about it in What is the blockchain fee article.
**Currencies are converted at a wholesale rate.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
117 sa 144 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling