Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Mga bayarin sa Wirex

Libre ang pag-order ng mga Wirex card at pagbubukas ng mga currency account, gayunpaman, sisingilin ka ng buwan-buwang bayarin para sa maintenance ng account ng nag-isyu.

Depende sa currency ng iyong account, sisingilin ang mga sumusunod na bayarin:

Bayarin
GBP
EUR
USD
Buwan-buwang bayarin sa pamamahala ng account £1.00 €1.20 $1.50
Transaksyong Electronic Point of Sale Visa (ePOS) (UK)     $0.28
Transaksyong ePOS (Eurozone)     $0.28
Transaksyong ePOS (EEA sa labas ng Eurozone)     $0.28
Transaksyong ePOS (Ibang bansa)     $0.28
Pagtanggi ng ePOS sa terminal ng Visa o sa online £0.05 €0.06 $0.07
Pag-trace sa pagbabayad* £20.00 €23.00 $28.00
Pag-recall sa pagbabayad* £20.00 €23.00 $28.00
Pag-chargeback sa pagbabayad £20.00 €23.00 $28.00

* magkakaroon ng mga karagdagang singil para sa anumang panlabas na gastusin sa bangko na nauugnay sa transaksyon.

Tandaan: Dapat ay hinihiling sa pamamagitan ng Support ang pag-trace, pag-recall, at pag-chargeback sa mga pagbabayad.

Sa Foreign Exchange na mga transaksyong ePOS, pinapalitan ang mga currency sa rate na pang-wholesale.

Ang buwanang bayarin ng currency account ay ibinabawas buwan-buwan nang walang pagsasaalang-alang sa iyong aktibidad. Sinisingil ang unang pagbabayad sa ika-20 araw simula sa paggawa ng account habang ang lahat ng susunod na pagbabayad ay magaganap tuwing ika-30 araw ng paggamit sa card at sa currency account nito.

Kung walang sapat na pera sa iyong card at currency account upang mabayaran ang bayarin, magiging negatibo ang iyong balanse ng account at ang transaksyong magagawa mo lang ay ang pag-top up sa balanse. Kung hindi ka maglalagay ng mga pondo sa iyong card o currency account at mananatiling negatibo ang balanse sa loob ng 2 magkasunod na buwan, ang card at account ay parehong isasara. Hindi ka maaaring magbukas ng bagong account hangga't mabayaran mo ang utang na bayarin.

Kung gusto mong maglipat ng mga bitcoin sa isang wallet at mula rito na hindi sinusuportahan ng BitGo, sisingilin ka ng mga blockchain na bayarin. Gayunpaman, pakitandaang walang blockchain na bayarin kapag magpapadala mula sa isang Wirex account papunta sa isa pa.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
154 sa 201 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling