Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Ano ang virtual card?

Ang isang virtual bitcoin debit card ay isang regular na prepaid debit Visa card na walang pisikal na katumbas (walang piraso ng plastic na maaaring hawakan). Virtually kang makakatanggap ka ng card information sa iyong email at maaari mong gamitin ito para sa pagbabayad online.

Basahin ang Paano ang isang virtual card naiiba sa plastic? na artikulo para sa mas detalyadong impormasyon.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
14 sa 15 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling