Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Maaari ko bang magamit ang P.O. Box bilang aking Residence o Delivery address?

Hindi, hindi mo magagamit ang P.O Box para sa iyong Billing address. Tanging ang mga physical na address ang pinahihintulutan bilang iyong Billing Address.

Gayunpaman, maaari mong gamitin ang anumang address, kabilang ang mga P.O. box bilang iyong Delivery Address (siguraduhin na punan ang parehong - Billing at Delivery address kapag maglalagay ng iyong card order).


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
3 sa 7 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling