Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Paano ako makakakuha ng inyong mga newsletter?

Lahat ng mga email address na nakarehistro sa aming system ay nakakakuha ng mga newsletter (maliban kung hindi naka-subscribe). So if you wish to receive them, you simply need to register an account with Wirex.

If you unsubscribed from our newsletters and want to receive them again, please contact our support team. We will subscribe you back.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
6 sa 6 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling