Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Mga limit sa Bitcoin account

Ang artikulong ito ay naglalarawan ng mga limit ng Wirex para sa bitcoin na may kinalaman sa operasyon ng pagdaragdag ng mga pondo sa iyong Wirex Bitcoin account mula sa panlabas na wallet (s) o sa iyong Wirex card (s) at pagpapadala ng mga pondo mula sa iyong Wirex account sa mga panlabas na (mga) account.

Mga limit sa Bitcoin account

BTC

Magdagdag ng mga pondo (mula sa external account)

Min/max

Walang limit

Exchange currencies (mula sa Wirex card)

Min value

0.01

Max single value

3

Max daily limit

20

Max monthly limit

100

Magpadala ng mga pondo (sa external account)

Min single value

0.001

Max single value

10

Max daily limit

20

Max monthly limit

250

TANDAAN: Ang mga limit ay maaaring magbago.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
8 sa 12 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling