Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Ang Wirex card ba ay Visa o MasterCard?

Ang Wirex card ay Visa.

Mangyaring tandaan na:

  • Lahat ng mga card na inorder bago Dec 22, 2015 ay Visa (parehong virtual at plastic).
  • Lahat ng mga card na inorder mula Disyembre 22, 2015 hanggang Pebrero 10, 2016 ay MasterCard (parehong virtual at plastic).
  • Ang mga card na inorder sa pagitan ng Pebrero 10, 2016 at Apr 15, 2017 ay Visa para sa virtual at MasterCard para sa plastic.
  • Lahat ng mga card na inorder bago Apr 15, 2017 ay Visa (parehong virtual at plastic).

Tandaan: Noong Mayo 15, 2017, sinimulan namin ang isang kampanya upang palitan ang lahat ng kasalukuyang MasterCards sa Visa. Mangyaring suriin ang impormasyon tungkol sa prosesong ito sa FAQ: MasterCard sa Visa changeover na artikulo.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
10 sa 10 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling