Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Paano i-unlock ang MasterCard Secure Code?

Kung ikaw ay nakakuha ng babala na ang iyong card ay ni-lock ng MasterCard habang namimili online, ibig sabihi'y maling naipasok mo ang iyong MasterCard Secure Code at hindi ka na maaaring magsagawa ng mga online na transaksyon gamit ito.

Upang maibalik ang kakayahan ng iyong card upang gumawa ng online na pamimili, makipag-ugnayan sa Wirex Support team. Makikipag-ugnayan kami sa nag-isyu ng card at hihilingin na i-unlock ito. Tiyaking banggitin na kailangan mo ang iyong MasterCard secure code upang ma unblock (hindi ang iyong PIN!).

Matapos ma-unlock ang iyong card (maaaring tumagal nang ilang oras depende sa card issuer support load), kakailanganin mong i-reset o muling irehistro ang iyong MasterCard Secure Code. Alamin ang mga detalye kung paano gawin ang mga ito sa ating Ano ang MasterCard Secure Code na artikulo.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling