Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Posible bang mapalitan ang aking account email address?

Kung ang iyong email address ay hindi na umiiral o nakakatanggap ng mga email, maaaring kailangan mo nang baguhin ang iyong Wirex account email address (iyong login).

Makipag-ugnayan sa Wirex support team at hilingin na palitan ang address. Upang matiyak ang seguridad ng iyong account, maging handa sa pagbigay ng karagdagang pagpapatunay na impormasyon tulad ng iyong ID, huling 4 na numero ng iyong kard, pagdadalhang address, atbp...


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
13 sa 19 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling