Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Anong mga pagbabayad ang maaari kong gawin gamit ang isang virtual card?

Inilaan ang mga Wirex virtual card para lang sa mga pagbabayad sa internet.

Maaari mo itong gamitin upang magbayad para sa anumang online na pagbili gaya ng karaniwang ginagawa mo gamit ang iyong lokal na bank card: habang namimili online, ilagay ang mga detalye ng card sa mga kaukulang field at kumpirmahin ang pagbabayad. Tiyakin palagi na pinoprotektahan nang mabuti at ligtas ang site.

Bagama't patuloy naming pinapahusay ang aming functionality, sinusuportahan lang namin ang mga ePOS na transaksyon sa kasalukuyan. Parehong hindi available ang mga card to card na pagbabayad o ang paglilipat ng pera gamit ang PayPal.

Bukod pa rito, maaari mong alamin ang tungkol sa mga transaksyong magagawa mo gamit ang currency account. 


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
15 sa 16 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling