Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Pag-block at pag-unblock ng virtual card

Kung pinaghihinalaan mong nakompromiso ang iyong Wirex virtual card, maaari mo itong i-block. Hangga't hindi mo ito ina-unblock, hindi makakapagbayad gamit ang card na ito.

Maaari ka ring magpaisyu ulit ng card: magiging hindi aktibo ang kasalukuyan mong card at ang kaugnay na currency account nito. Ang balanse ng pera mo ay ililipat sa isang bagong gawang card (pati na rin sa currency account nito). Maa-activate ang bagong card sa sandaling magawa ito. Walang kinakailangang karagdagang pag-activate.

Para i-block at i-unblock ang virtual card, pakisunod ang mga hakbang na ito:

Sa Web application ng Wirex

  1. Sa Dashboard, mag-click sa anumang account na may kaugnay na virtual card, pagkatapos ay sa Mga detalye ng virtual card. Bubukas ang screen ng Virtual card
  2. I-click ang I-block ang card. Kumpirmahin ang pag-block.
  3. Maaari mong I-unblock ang iyong card anumang oras. Maa-activate kaagad ang card.

Sa mga iOS at Android application ng Wirex

  1. Sa Dashboard, mag-swipe pakaliwa o pakanan para piliin ang naaangkop na card.
  2. I-tap ang imahe ng card para buksan ang screen ng Card.
  3. I-tap ang pangalan ng card. Kung naka-enable ang PIN, Pass Code o Touch ID, mapa-prompt ka na ilagay ito. Kung walang nakatakdang PIN, Pass Code o Touch ID, bubukas ang screen ng Impormasyon ng card na nagpapakita sa mga detalye ng card. 
  4. I-tap ang I-block ang card. Kumpirmahin ang pag-block.
  5. Maaari mong I-unblock ang iyong card anumang oras. Maa-activate kaagad ang card.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
7 sa 9 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling