Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Program na 3-D Secure

Upang protektahan ang iyong mga transaksyon online laban sa anumang mga mapanlinlang na pagkilos, inilalapat ng Wirex ang program na 3-D Secure. Ang 3-D Secure ay ang protocol na ginagamit upang isama ang proseso sa pampinansyal na pagpapahintulot sa isang online na pagpapatunay. Ang ibig sabihin ng 3-D ay tatlong domain na modelo. Ang tatlong domain na ito ay:

 • Acquirer Domain (ang bangko at ang merchant kung kanino ka magbabayad ng pera).
 • Issuer Domain (ang bangkong nagbigay ng card).
 • Interoperability Domain (ang imprastruktura na ibinigay ng iskema ng card upang suportahan ang protocol ng 3-D Secure). Kasama rito ang Internet, MPI (Merchant plug-in), ACS (Access Control Server) at iba pang mga software provider.

Batay sa proteksyong Verified by Visa at MasterCard SecureCode, nagbibigay ang 3-D Secure ng karagdagang layer ng seguridad para sa mga transaksyong gumagamit ng debit card online. Pinipigilan nito ang anumang hindi napatunayang pagbabayad, kahit na manakaw o ma-clone ang numero ng card ng cardholder.

Upang i-activate ang proteksyong Verified by Visa:

Nous recommandons fortement aux utilisateurs de cartes GBP, EUR et USD d’activer la protection Verified by VISA (VBV) pour des achats en ligne encore plus sécurisés. Lorsque vous effectuez votre paiement avec VBV, votre banque peut procéder à des contrôles de sécurité supplémentaires pour s’assurer que les informations de votre carte n’ont pas été compromises.

Activer la protection Verified by VISA est simple :

 1. Lorsque vous utilisez VBV pour la première fois, remplissez les informations de votre carte suivantes dans la fenêtre qui s’ouvre : le cryptogramme visuel (numéro CVV2), la date d’expiration et votre date de naissance. Familiarisez-vous avec les conditions générales. Cliquez ensuite sur Activer maintenant afin d’activer votre compte VBV (en cliquant vous acceptez les conditions générales).
 2. Créer un mot de passe : il doit comporter entre 8 et 20 caractères et ne doit pas contenir d’espaces. Saisissez-le de nouveau pour le confirmer. Cliquez sur Envoyer.
 3. Une fois le compte VBV créé, vous serez redirigé(e) vers la page ci-dessous chaque fois que vous effectuerez une transaction en ligne prise en charge par VBV. Sur cette page, vous devrez saisir trois chiffres de votre mot de passe qui ont été choisis au hasard par le système. Saisissez-les et cliquez sur Envoyer. Votre identité sera vérifiée et l’achat sera sécurisé.

Upang i-activate ang proteksyong MasterCard SecureCode:

 1. Pumunta sa https://www.mastercard.us/en-us/consumers/payment-technologies/securecode.html at i-click ang button na MAG-SIGN UP, hanapin ang website ng iyong bangko at gawin ang iyong pribadong code gaya ng inilarawan sa mga sumusunod na hakbang.

 2. Sa window ng setup, sa unang hakbang step, ilagay ang Numero ng Card sa angkop na field. I-click ang Susunod.


 3. Sa pangalawang hakbang, paki-verify ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sagot sa mga tanong na panseguridad. I-click ang Susunod.


 4. Sa pangatlong hakbang, pakigawa at pakikumpirma ang iyong SecureCode. Sa susunod, kapag namimili online, ipo-prompt ka na ilagay ang code na ito upang i-secure ang iyong pagbabayad. I-click ang Susunod.


 5. Kukumpirmahin ng window na Kumpleto na ang Pag-activate na matagumpay na na-activate ang iyong SecureCode. I-click ang Isara. Handa ka nang magsimulang mamili online.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
19 sa 27 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling