Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Mga limitasyon ng mga Wirex cryptocurrency account

Inilalarawan sa artikulong ito ang mga limitasyon ng Wirex para sa mga operasyong nauugnay sa cryptocurrency na pagdaragdag ng mga pondo sa iyong Wirex crypto account mula sa (mga) panlabas na wallet at pagpapadala ng mga pondo mula sa iyong Wirex account sa (mga) panlabas na account. Nalalapat din ang mga limitasyong ito sa mga transaksyong palitan ng currency.

Mga limitasyon ng bitcoin account

Transaksyon Minimum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na pang-araw-araw na limitasyon
Off-chain 0.00001 5 10
On-chain 0.00005 5 10
Palitan (na-verify na profile):
crypto → fiat,
crypto → crypto*
0.001 2 10
Palitan (hindi na-verify na profile):
crypto → crypto*
0.001 2 2
Palitan:
fiat → crypto
walang limitasyon walang limitasyon walang limitasyon
Hindi kinakailangan ang 2FA   0.3  

* Para sa mga palitang crypto → crypto, nalalapat ang limitasyon sa currency na papalitan.

Mga limitasyon ng litecoin account

Transaksyon Minimum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na pang-araw-araw na limitasyon
Off-chain 0.0001 300 600
On-chain 0.005 300 600
Palitan (na-verify na profile):
crypto → fiat,
crypto → crypto*
0.01 130 600
Palitan (hindi na-verify na profile):
crypto → crypto*
0.01 130 130
Palitan:
fiat → crypto
walang limitasyon walang limitasyon walang limitasyon
Hindi kinakailangan ang 2FA   20  

* Para sa mga palitang crypto → crypto, nalalapat ang limitasyon sa currency na papalitan.

Mga limitasyon ng ripple account

Transaksyon Minimum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na pang-araw-araw na limitasyon
Off-chain 1 60,000 125,000
On-chain 1 19,950 125,000
Palitan (na-verify na profile):
crypto → fiat,
crypto → crypto*
1 25,000 125,000
Palitan (hindi na-verify na profile):
crypto → crypto*
1 25,000 25,000
Palitan:
fiat → crypto
walang limitasyon walang limitasyon walang limitasyon
Hindi kinakailangan ang 2FA   4,000  

* Para sa mga palitang crypto → crypto, nalalapat ang limitasyon sa currency na papalitan.

Mga limitasyon ng Ethereum account

Transaksyon Minimum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na halaga
ng transaksyon
Maximum
na pang-araw-araw na limitasyon
Off-chain 0.001 75 150
On-chain 0.001 75 150
Palitan (na-verify na profile):
crypto → fiat,
crypto → crypto*
0.001 30 150
Palitan (hindi na-verify na profile):
crypto → crypto*
0.001 30 30
Palitan:
fiat → crypto
walang limitasyon walang limitasyon walang limitasyon
Hindi kinakailangan ang 2FA   4  

* Para sa mga palitang crypto → crypto, nalalapat ang limitasyon sa currency na papalitan.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
26 sa 47 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling