Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Paano mag-convert sa pagitan ng mga bago at lumang format ng Litecoin address

Sa ngayon, ginagamit ang mga Litecoin address sa mga bago at lumang format. Maaaring ganito ang hitsura ng mga format na ito:

Bagong format Lumang format
new_address.PNG old_address.PNG

Kung hindi ka makapagdagdag ng mga pondo sa iyong Wirex account mula sa isang external na wallet dahil hindi tinatanggap o kaya ay minamarkahang hindi valid ang address, ang ibig sabihin lang nito ay hindi pa sinusuportahan ng external na wallet mo ang bagong format ng LTC address. Sa Wirex, madali kang makakapag-convert ng format ng LTC address kapag nagdaragdag ng mga pondo mula sa external na wallet o kapag nagpapadala ng mga ito sa external na wallet.

Paano mag-convert ng LTC address sa Web application ng Wirex

Kapag nagdaragdag ng mga pondo mula sa external na wallet:

  1. Sa kaliwang pane ng iyong Litecoin wallet sa Wirex, i-click angIpakita ang lumang format.
  2. Para bumalik sa bagong format ng address, i-click ang Ipakita ang bagong format.
  3. Maaari mong Kopyahin ang address para magamit ito sa external na wallet.

Kapag nagpapadala ng mga pondo sa external na wallet:

  1. Sa kaliwang pane ng iyong Litecoin wallet sa Wirex, i-click ang Magpadala ng mga pondo mula sa account na ito.
  2. Sa window na Magpadala ng mga pondo, ilagay ang Ipadala sa address. Kung ito ay nasa lumang format, imumungkahi sa iyo ng system ang na-convert na address sa bagong format.

 

Paano mag-convert ng LTC address sa Wirex application sa iOS at Android

Kapag nagdaragdag ng mga pondo mula sa external na wallet:

  1. Para makita sa lumang format ang address ng iyong LTC wallet, sa Dashboard, mag-swipe pakaliwa o pakanan papunta sa screen ng Litecoin wallet.
  2. I-tap ang LTC address na nasa lumang format. Maaari mong Kopyahin ang address para magamit ito sa external na wallet.

Kapag nagpapadala ng mga pondo sa external na wallet:

  1. Sa Dashboard, i-tap ang Magpadala → Litecoin.
  2. Sa screen na Magpadala ng LTC, ilagay ang Litecoin address ng external na wallet, idagdag ang kabuuang gusto mong ipadala, at kumpirmahin ang iyong transaksyon. Kung hindi sinusuportahan ng external na wallet ang kasalukuyang format ng address, iko-convert sa naaangkop na format ang patutunguhang address.
  3. Tapusin ang Transaksyong pagpapadala sa pamamagitan ng pag-tap sa Kumpirmahin.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
5 sa 8 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling