Help Center

Help Center

Paano kami makakatulong?

Bakit kailangan mong i-verify ang iyong address at paano ito gagawin

Ipinapaliwanag ng artikulong ito:

 1. Ang mga dokumentong kakailanganin mong ibigay para makumpleto ang proseso ng pag-verify sa Wirex
 2. Paano i-verify ang iyong address

Ang pag-verify ng address ay isang kumpirmasyon ng iyong tinitirhang address. Kakailanganin mong i-verify ang iyong address kung gusto mong patuloy na magamit ang mga feature na USD/EUR/GBP ng Wirex account, kabilang ang access sa Wirex card at ang aming mga serbisyo ng palitan.

TANDAAN: Dahil sa mga kasalukuyang iniatas na regulasyon, maaaring iatas sa iyong pana-panahong i-verify muli ang iyong mga dokumento.

Mga Dokumento

Kailangan mong mag-upload ng iyong Proof of Residence/Address (POA) na tumutugma sa Personal na Impormasyon at Impormasyon ng Tinitirhang Address na ibinigay mo noong nag-apply ka para sa iyong Wirex account.

Dapat ay may petsang nasa loob ng nakalipas na 3 buwan ang dokumentong POA at nakasaad dapat dito ang iyong buong pangalan, tinitirhang address, at petsa ng pag-isyu.

Tinatanggap ang mga sumusunod na dokumento (pumili ng isa mula sa listahan sa ibaba):

 • utility bill (hal. tubig, kuryente, internet) na ipinapakita ang iyong address ng tirahan. NB! Hindi tinatanggap ang mga bill ng mobile phone;
 • isang bank statement (nagpapakita dapat ito ng ilang aktibidad sa transaksyon). NB! Hindi tinatanggap ang mga online statement;
 • isang council tax bill na may petsang nasa loob ng nakalipas na 12 buwan;
 • isang liham na ibinigay ng gobyerno na nauugnay sa mga benepisyo sa buwis atbp.

 

Paano i-upload ang iyong dokumentong POA

Para ma-verify ang iyong address, pakikumpleto ang sumusunod steps:

 1. Mag-log in sa iyong Wirex account.
 2. Kapag panahon na para i-verify ang iyong address, awtomatiko kang ire-redirect mula sa Dashboard papunta sa screen ng I-verify ang iyong Address.
 3. I-tap ang Patunayan ang Address.
 4. Sa screen ng Kumpirmahin ang tinitirhang address, suriin ang nilalamang impormasyon para matiyak na nananatili itong tama at i-tap ang Kumpirmahin.
  Tandaan: kung hindi aktibo ang button na Kumpirmahin, maaaring wala itong laman, mali ang format na inilagay rito, o naglalaman ito ng invalid na impormasyon.
 5. Sa screen ng Pag-verify sa address, i-tap ang Pumili ng dokumento at piliin ang dokumento na gusto mong ibigay para sa pag-verify.
 6. I-tap ang icon na camera para kunan ng larawan ang iyong dokumentong POA. Tiyaking ang larawan ng iyong dokumento ay hindi malabo, walang anumang glare, at hindi na-crop. Kung gusto mo itong kunan ng isa pang larawan, i-tap ang Kunan ulit ng larawan. Pagkatapos ay -tap ang Tapos na para i-save ang larawan.
 7. Kung kailangan mong magdagdag pa ng mga larawan, i-tap muli ang icon na camera. Kapag naidagdag na ang lahat ng larawan, i-tap ang Isumite para ipadala ang iyong mga dokumentong POA para sa pag-verify.
 8. Makakakita ka ng pagkumpirma sa pagsusumite. Nangangahulugan itong naipadala na ang iyong mga dokumento para sa pagpoproseso.

Karaniwang nakukumpleto ang pag-verify sa loob ng 20 minuto, ngunit maaari itong abutin nang mas matagal sa ilang partikular na sitwasyon. Kapag na-verify (o natanggihan) na ang iyong mga dokumento, makakatanggap ka ng email at notification sa app.


Nakakatulong ba ang artikulong ito?
3 sa 3 ang nagsabing nakakatulong ito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling